Wisselinstelling

Wij staan inmiddels enige jaren geregistreerd als wisselinstelling in het Register van Wisselinstellingen. Hierbij zijn wij officieel erkend door De Nederlandse Bank om bankbiljetten en munten tegen andere munten of bankbiljetten te wisselen. Wij hebben met het toetreden tot de financiële markt toestemming gekregen van De Nederlandsche Bank (DNB). Op grond van onze aanvraag is er gekeken of wij aan alle toetredingseisen hebben voldaan, waarna de vergunning voor wisseltransacties is verleend. Wisseltransacties zijn volgens artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) een geldwisseltransactie en het uitbetalen van munten en bankbiljetten.

Geautoriseerd door De Nederlandsche Bank (DNB).